1  2  3  4

Jerker Andersson - "BB" (2004)
Kungl. Konsthögskolans Vårutställning 2004

"BB" är en videoinstallation där fyra i olika Stockholmsförorter utplacerade fågelholkar kameraövervakas. Ljud och bild är direktsänd och strömmas via internet och radio-LAN till utställningslokalen.
  back
Contact